• ee.png
  • fi.png
  • ru.png
  • gb.png

Teenused

Bituumenkatuse renoveerimine

Teeme bituumenkatuste üldrenoveerimistöid professionaalse „võtmed kätte“ põhimõtte järgi. Katuse renoveerimine on võimalik ka osade kaupa mitme aasta jooksul.

Bituumenkatuse lekkeremont

Teeme lekkeremonte nii bituumenkatustele kui ka teistele katusetüüpidele. Lekke ilmnedes toimuv lekkeremont või lekke ennetav katuseremont on hea viis ennetada hoonele katuse veeleketega kaasnevaid kahjusid.

Lumekoristus katustelt

Lumi ja jää põhjustavad katustele ja katusealustele konstruktsioonidele erinevaid probleeme. Seetõttu tegeleme lume ja jää eemaldamisega professionaalsel tasemel.

Katuse hooldus-, remondi- ja seisukorra hindamise teenus

Reval Roofs pakub lisaks töövõtule, katuse hoolduse ja seisukorra hindamisega ning teiste katuseteemadega seotud teenuseid.

Lekkeremont on oluline osa kinnistute korrashoiust. Reval Roofsi paigaldajad on õpetatud nägema katuse tervikpilti, mistõttu on igasuguste lekete ja muude probleemide avastamine ja nende likvideerimine kiire ja kuluefektiivne.

Lekked ilmnevad enamasti kiiresti; LASE NEED KOHE EEMALDADA.

Hooldus on pikaajaline töö Sinu kinnistu heaks; TELLI HOOLDUSTÖÖD 1-3 korda aastas.

Seisukorra hindamine aitab näha renoveerimisvajadusi; TELLI TEENUS IGA 3-5 aasta tagant.

Iga-aastane hooldusleping tagab katuse korrashoiu

Katuse hooldamata jätmine on risk varale. Kogenud asjatundja poolt tehtud regulaarne kontroll ja hooldusmeetmed parandavad katuse toimivust ja kasutusiga.

Väikeste probleemkohtade või hüdroisolatsiooni kahjustustega on võimalik tegeleda õigeaegselt enne, kui need põhjustavad suuri või ettearvamatuid kulusid.

Reval Roofsiga tehtud hooldusleping tagab katuse korrashoiu ja kaitseb vara pikaajaliselt.

Iga-aastase hoolduslepingu sõlmimiseks tuleb võtta ühendust Reval Roofs OÜ-ga.

Katuse ülevaatus ja analüüs

Lihtsaim viis saada kindlust kinnistu katuseasjades on tellida katuse visuaalse seisukorra kontroll, analüüs või laiaulatuslikum seisukorra uuring. Reval Roofsi ekspertteenused sõltuvad kinnistu vajadustest ja kinnistu katuseküsimuste eest vastutavast isikust ja kontrollimise vajadusest.

Kontrolli katuse üldseisukorda visuaalselt

Reval Roofsi katuse visuaalne seisukorra kontroll on lihtne ja soodus viis selgitada välja katuse üldine seisukord ja anda infot, kas põhjalikumaks uuringuks on vajadust. Praktikas tähendab see seda, et Reval Roofsi ekspert käib katusel ja hindab selle seisukorda. Katusele võib tulla kaasa ka näiteks haldur või projekteerija. Seisukorra kontrolli aruanne tehakse kohe koha peal suuliselt või esitatakse lühiülevaade kirjalikult tagantjärele.

Reval Roofsi katuse seisukorra kontroll on kiire ja soodus viis kindluse saamiseks selle kohta, et mida tuleks katusega teha ja kuidas edasi minna, kui selleks peaks vajadus olema. Juba see, et mõni ekspert tuleb katusele, võib hoida kokku oluliselt omaniku raha.

Seisukorra analüüs on renoveerimisvajaduse aluseks

Reval Roofs OÜ katuse seisukorra analüüs sooritatakse olukorras, kus on juba võimalikke lekkeid avastatud või soovitakse selgitada välja katuse renoveerimise vajadus. Seisukorra analüüsi käigus selgitatakse välja katuse ja soojustusmaterjali seisukord ja otsitakse võimalikke lekkekohti või konstruktsioonivigu. Renoveerimise seisukohalt olulised omadused, nt tuulutus, aluspinna materjal, kallete toimivus ja läbiviikude isolatsioon vaadatakse üle ja kontrollitakse. Samuti hinnatakse ääre- ja liiteplekkide seisukorda. Kontrollitakse ka kaevude toimivust ja alarõhutuulutite ning ventilatsiooniseadmete ühendust katusekonstruktsiooniga.

Uurime katuse pinda sügavuti

Katuse seisukorra analüüsi käigus võib võtta vajadusel katuse ka osaliselt lahti, et uurida hüdroisolatsiooni all olevaid kahjustusi. Kui on võimalik, siis kontrollitakse ka katusealuseid ruume.

Seisukorra analüüsi kohta koostatakse kirjalik aruanne, milles tuuakse välja olulised teemad ja probleemid katuse juures ning millele lisatakse ka fotod.

Seisukorra analüüsi ajal pannakse paika ka kohest remonti vajavate meetmete ja edasiste remondimeetmete kulud.

Laiaulatuslikud või detailsed uuringud

Reval Roofs sooritab eelnevale lisaks ka täpsemaid ja detailsemaid seisukorra uuringuid. Tavaliselt pannakse eelnevalt paika kindlad toimingud, st milliseid ja millises ulatuses uuringuid sooritatakse ja milliseid võimalikke muid analüüsiteenuseid (nt keemilised mõõtmised ja laboriproovid) kasutada tuleb. Reval Roofs võib olla ka erinevate uuringute koondajaks või anda omapoolse hinnangu või uuringu rapordi.

Seisukorra uuringud võivad sisaldada ka proove.

Seisukorra uuringute ulatus lepitakse kokku tellijaga. Uuringute tegemine eeldab suurt professionaalsust ja on veidi kallim meede kui eelmised kirjeldatud meetmed.

Reval Roofsi katuseanalüüsi teenuste hulgast leidub alati sobiv lahendus kinnistu vajadustele.

Küsi eelarve jaoks esialgset pakkumist

Reval Roofs pakub kinnistutele võimalust küsida projekteerimiseks, eelarve koostamiseks ja otsustamiseks, katuse remonttööde kulude esialgset hinnapakkumist („esialgne pakkumine“).

Reval Roofs võib saata esialgse pakkumise, kasutades pakkumise koostamiseks mõne teise eksperdi katusearuannet, katuse analüüsi või jooniseid. Kui katuse kohta ei ole veel seisukorra uuringut või ülevaatust tehtud, siis see tuleb teha loomulikult kõigepealt. Esialgse pakkumise jaoks käiakse tavaliselt kontrollimas olukorda koha peal.

Esialgse pakkumise hind arvutatakse Reval Roofsi pakkumuse kalkulaatoriga ja see on tavaliselt väga detailne ja sisaldab tööde kirjeldust ja vastab tavalisele töövõtupakkumisele, kuid see ei ole siduv.

Katusetööde konsultatsioon ja koolitus

Tänu Eurogum partnerite paigaldatud miljonitele katuseruutmeetritele ja sellega kaasnevale kogemustepagasile on meie partnerite teenuseid kasutanud kinnisvarafirmad, kinnistute omanikud, haldurid, haldusfirmad, kinnisvara investorid, ja katuse projekteerijad.

 

Lisateavet katuseteenuste kohta saab Reval Roofs-st