• ee.png
  • fi.png
  • ru.png
  • gb.png

Bituumenkatuse sertifikaat ja standardid

Hüdroisolatsiooni aluseks on Soomes regulatsioonid ja standardid. Reval Roofs OÜ pakub teenindavate objektide raames ennekõike ainult sertifitseeritud bituumenkatuste materjale.

Klassifitseerimata bituumentooteid kasutatakse ehitusvaldkonnas tänapäeval ainult tellija nõudmisel. Erinevatel tootjatel ja maaletoojatel on veel palju enda klassifitseerimistähiseid ja tootenimesid, kuid hüdroisolatsioonitöödes kasutatakse eelkõige VTT (Soome tehnoloogia uurimiskeskus) tooteklasse.

Rullmaterjalist katuses tõrva ja pappi enam ei leia

Tõrvapapp- või tõrvapappkatus –nimetust kasutatakse nüüdseks ainult kõnekeeles, ametliku väljendina räägitakse eelkõige bituumenkattest või bituumenkattega katusest. Hüdroisolatsioonimaterjali, st katusekatte, tugikihiks ei ole enam „papp“, vaid enamasti polüester või klaaskiud. Ka nn tõrva asemele on tulnud modifitseeritud bituumen. Eesti tingimustesse sobib kõige paremini SBS-modifitseeritud kummibituumen. Selle all mõeldakse SBS-elastomeeri lisamist bituumensegule. Selliselt toodetud kummibituumenkate on võrreldes varasemate kattematerjalidega paindlik ja taastab oma vormi temperatuurimuutuste korral, samuti talub UV-kiirgust.

Uue hoone hüdroisolatsioon või katuse renoveerimine õnnestub, kui kasutada ohutut ja kvaliteetset bituumenkatet ning lasta teostada bituumenkatuse paigaldus asjatundjate poolt.

Küsi lisateavet meie katusekattematerjalide kohta

Hüdroisolatsioonitööde tellija, majahaldur, haldusfirma ja järelevaataja peaksid tundma sertifikaatide ja valdkonnas kehtivate standarditega reguleeritud materjalide tootekirjeldust ja tähendust. Kõikide jaoks sarnase sisuga ja võrreldav hüdroisolatsiooni hinnapakkumine, pakkumine, hange, nõustamine, teostamine ja kvaliteedikontroll on katusepaigaldajatest töövõtjate ja tellijate ühiseks eeliseks.

Reval Roofs OÜ hüdroisolatsioonitöödel kasutatavad VTT poolt sertifitseeritud Eurogum bituumentooted. VTT sertifikaat (Nr 187/04).

Bituumenkatusekatete klassid

Modifitseeritud bituumenkatted jagatakse nelja klassi. TL 1, TL 2, TL 3 ja TL 4. Erinevatele tooteklassidele on seatud erinevad bituumenkatete tooteklassinõuded. (Soome ehitusnõuete kogumik C2  Niiskus, nõuded ja juhised 1998 ja E1 Hoonete tuleohutusenõuded ja juhised 2002)

Bituumenkatuse hüdroisolatsiooni planeerimise ja teostamise käigus on materjali valimise aluseks Soome ehitusnõuded ja juhised, nt VTT SERT R005/01, Töökorras katused 2006 (Soome katuseliit), RIL 107-2000, Hoonete hüdro- ja niiskusisolatsiooniobjektid (Soome ehitusinseneride liit). Reval Roofs OÜ nõustab ja juhendab õige materjali valimisel vastavalt objektile.

 

Toode Tooteklass Rulli suurus Tugikiht Kinnitus aluspinnale Objekt
Pinnakate
K-PS 170/5000

TL2

8m x 1m

polüester

keevitus

pinnakate
mitmekihilised katted
Aluskermit
K-MS 170/3000

K-MS 170/4000
K-EL 50/2200

TL2

TL2
TL4

10m x 1m

10m x 1m
20m x 1m

polüester

polüester
klaaskiud

bituumenliim
mehaaniline kinnitus
keevitus
bituumenliim

aluskate
mitmekihilised katted
Yksikerroskatteet
Eurogum Mono 5500 FR

TL1

8m x 1m

polüesteri

keevitus
mekaaninen kiinnitys
ühekihilised katted

Detailsemat tooteinfot toodete, tooteklasside ja sertifikaatide kohta saab Reval Roofs OÜ-st.