• ee.png
  • fi.png
  • ru.png
  • gb.png

Katusekalle ja aluspinna konstruktsioon

Vali katusekate sõltuvalt katuse omadustest

Katusekalle ja aluspinna konstruktsioon mõjutavad katusekatte tooteklassi (TL) valikut. Täpsemat ja detailsemat teavet hüdroisolatsiooni valiku kohta saab Reval Roofs OÜ-st.

Katusekaldest sõltub hüdroisolatsioon

Katusekalle, st järskus või laugus esitatakse suhtarvuna. Kui katuse kõrgus 10 meetri ulatuses langeb 50cm, on suhtarv 1:20. Analoogselt tähendab suhtarv 1:80 seda, kui näiteks 160cm ulatuses langeb kõrgus 2cm.

Lamekatuste all mõeldakse katuseid, mille kalle on väiksem kui  1:10. Vastavalt suhtarvule kasutatakse ka hüdroisolatsiooni (VE) puhul nimetusi VE 20, VE 40 ja VE 80.

Mida laugem katus, seda nõudlikum hüdroisolatsioon.

Lamekatuste hüdroisolatsiooni tingimused on karmimad. Järsk elamu viilkatus võidaks katta näiteks TL 4 aluskattega ja selle peale paigaldatava sindelkatuse plaatidega (engl. shingle). Lameda tööstushoone katuse puhul on vaja enamasti kahe TL 2 tooteklassi rullmaterjali kombinatsiooni.

Aluspinna konstruktsioon VE 20 (1:20) VE 40 (1:40) VE 80 (1:80)
TL1 Jah Jah -
TL4 + TL3 Jah - -
TL4 + TL2 Jah Jah -
TL4 + TL1 Jah Jah -
TL3 + TL3 Jah Jah -
TL3 + TL2 Jah Jah -
TL2 + TL2 Jah Jah Jah
TL2 + TL1 Jah Jah Jah

Katuse aluspinna konstruktsioon on oluline

Aluspinna konstruktsioon on see, mille peale rullmaterjal (ehk hüdroisolatsioon) paigaldatakse. Konstruktsioon on tavaliselt lauast või ehitusplaadist, mineraalvillast (tugev), betoonist ja kergkruusast või renoveerimise korral vanast bituumenkatusest.

  Lamekatused

Liigendatud tasapinnad teekattega 
maa-alused ruumid ja terrassid

Aluspind
VE 20
katusekalle ≥ 1:20
VE 40
katusekalle ≥ 1:40
VE 80
katusekalle ≥ 1:80
VE 80
katusekalle ≥ 1:80

Laud ja
ehitusplaadid1

K-MS+K-PS
K-EL+K-PS
Eurogum Mono 5500 FR
K-MS+K-PS
K-EL+K-PS
Eurogum Mono 5500 FR
K-MS+K-PS
K-MS+Eurogum Mono
5500 FR
 
Mineraavill4 K-MS+K-PS
Eurogum Mono 5500 FR
K-MS+K-PS
Eurogum Mono 5500 FR
K-MS+K-PS
K-MS+Eurogum Mono
5500 FR
 
Betoon ja
kergruus
K-MS+K-PS
K-EL+K-PS2
Eurogum Mono 5500 FR
K-MS+K-PS
K-EL+K-PS2
Eurogum Mono 5500 FR
K-MS+K-PS
K-MS+Eurogum Mono
5500 FR
K-MS+K-PS
K-MS+K-MS
K-MS+K-MS+K-PS3
K-MS+K-MS+K-MS3
K-MS+K-MS+Eurogum
Mono 5500 FR3
Vana
bituumenkate
K-MS+K-PS
K-EL+K-PS
Eurogum Mono 5500 FR
K-MS+K-PS
K-EL+K-PS
Eurogum Mono 5500 FR
K-MS+K-PS
K-MS+Eurogum Mono
5500 FR
 

1. Aluspinna tihedus 680±50 kg/m3. Tuleohutusest tulenevatel põhjustel soovitatakse pigem liimimist kui keevitamist.
2. Ei soovitata uue betoonpinna puhul.
3. Aluskonstruktsioonidele tuleomadusi ei ole esitatud. Lahtri pealkirjas mainitud objektide puhul ei ole aluskattekonstruktsiooni tuleohutusnõudeid määratud.
4. Tihedus 150±20 kg/m3, klass vähemalt A2-s1, d0. Aluskattega kaetakse kogu aluspind.

Näide 1. Kui katusekalle on 10 meetri juures 12,5cm ehk 1:80, sobivad sellele järgmised võimalused:

TL 2 + TL2 

TL 2 + TL 1

Kui aluspinna konstruktsiooniks on punnitud laud, sobib aluskatteks K-MS 170/3000 ja pealiskatteks K-PS 170/5000.

Lisateavet kallete ja aluspinna konstruktsioonide kohta saab Reval Roofs OÜ-st.